Program wypracowania i utrwalenia dobrych praktyk zarządzania projektami

PRZEWIDYWANE REZULTATY PROGRAMU:

 • w wyniku oferowanego programu zostają wypracowane i wdrożone w organizacji podstawowe, wspólne dla wszystkich pracowników standardy zarządzania projektami
 • program przyczyni się do zmniejszenia obciążenia pracą oraz zwiększeniu kontroli nad zarządzanymi projektami a co za tym idzie większej skuteczności działania
 • organizacja pracuje według swojego sytemu dobrych praktyk projektowych, które są ustawicznie zarządzane przez właściciela procesu wewnątrz organizacji, czuwającego nad aktualizacją programu oraz transferem wiedzy do osób dołączających do organizacji

 

CEL OGÓLNY: wypracowanie dobrych praktyk zarządzania projektami

ODBIORCY BEZPOŚREDNI: zespół wdrożeniowy składający się z kluczowych  osób w temacie zarządzania projektami

ODBIORCY POŚREDNI: wszyscy pracownicy organizacji zaangażowani w pracę projektową

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • usystematyzowanie doświadczeń wyniesionych przez organizację w dotychczasowych projektach oraz uzupełnienie ich nowymi zasadami, metodami i narzędziami zarządzania
 • wypracowanie katalogu dobrych praktyk projektowych i pilotażowe wdrożenie dobrych praktyk w kilku projektach, a następnie kaskadowanie ich w całej organizacji
 • zdanie sobie sprawy przez osoby pracujące w projektach z korzyści stosowania dobrych praktyk projektowych

 

SCHEMAT PRACY:

 • przekazanie fundamentów wiedzy zarządzania projektami oraz warsztatowa analiza dotychczasowych doświadczeń i lekcji wyniesionych z projektów (1 dzień szkoleniowy)
 • warsztatowe wypracowanie katalogu dobrych praktyk projektowych oraz przygotowanie zespołu wdrożeniowego do następnych kroków (1 dzień szkoleniowy)
 • koordynowanie pilotażowego wdrożenia katalogu dobrych praktyk projektowych w dwóch zespołach projektowych (kilkanaście godzin wsparcia dla każdego projektu w ciągu 1-2 miesięcy)
 • opracowanie i wdrożenie procesu dobrych praktyk zarządzania projektami w całej organizacji (kilkanaście godzin wsparcia w ciągu 1 miesiąca)
 • wsparcie dla właściciela procesu (przez 3 miesiące cotygodniowa konsultacja online telefoniczna lub skype)

 

 WARSZTATY PT. PRZEKAZANIE FUNDAMENTÓW WIEDZY I ANALIZA DOŚWIADCZEŃ:

 • w pierwszej części warsztatów prowadzący przybliża i przepracowuje z uczestnikami podstawy zarządzania projektami (m.in. etapy projektu, kartę projektu, harmonogram, koordynacja projektu, podsumowanie projektu) oraz filary skuteczności działania lidera projektu (m.in. regularne spotkania statusowe, samoorganizacja i zarządzanie zadaniami)
 • w drugiej części warsztatów uczestnicy pod okiem prowadzącego dokonają analizy technik i praktyk zarządzania projektami obecnie stosowanych w ich projektach

WARSZTATY PT. WYPRACOWANIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK:

 • prowadzący prezentuje syntezę tego co zostało wypracowane na poprzednich warsztatach
 • uczestnicy wypracowują katalog zasad i dobrych praktyk projektowych, które zostaną wdrożone w organizacji
 • prowadzący przybliża i przepracuje z uczestnikami wybrane narzędzia i techniki, które będą przydatne we wdrażaniu dobrych praktyk w projektach

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • trwałe zmiany i wejście kompetencji w nawyk wymaga procesu rozwojowego dłuższego niż jednorazowe szkolenie; dlatego schemat pracy zakłada rozłożenie interwencji edukacyjnej na kilka miesięcy
 • warsztaty (dwa dni w ostępie kilku tygodni) mają na celu wypracowanie podwalin procesu pod nazwą dobre praktyki zarządzania projektami
 • dzięki zespołowemu wypracowaniu katalogu dobrych praktyk, mamy nadzieję na lepszą motywację i przywiązanie zespołu do przedsięwzięcia
 • pilotażowe wdrożenie w kilku zespołach pozwala nam udokumentować proces przykładami z konkretnych projektów, oraz jest dowodem potwierdzającym skuteczność i adekwatność katalogu dobrych praktyk
 • stworzenie formalnego procesu biznesowego oraz powołanie właściciela tego procesu ma zapewnić trwałość przedsięwzięcia, jego regularną aktualizację oraz dbanie o przekazywanie dobrych praktyk osobom dołączającym do organizacji
 • kilkumiesięczne wsparcie dla właściciela procesu ma sprawić, by praca nad tym procesem stała się dla właściciela procesu nawykowym i regularnym działaniem

 

Kontakt mailowy: biuro@fruga.net

 

Top