System

Poniżej przedstawiam podsumowanie możliwych form korzystania z mojej wiedzy, wsparcia i doradztwa. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Państwu łatwiej wybrać formę współpracy najbardziej adekwatną do Waszej sytuacji.

 


wybierz 
system 
pracy

tryb pracy

jakie wyzwanie pokonujemy

liczba uczestników

osobisty plan rozwoju w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej

cotygodniowe

30-minutowe audiobooki wiedzowe

cotygodniowe

60-90 minutowe sesje
mentoringowo-doradcze

codzienny telefoniczny 
15-minutowy stand-up meeting

analiza potrzeb
w formie wywiadów

ocena 360-stopni

badanie talentów

inwestycja

kontakt

specjalista

co 1

tydzień

samodzielna praca na bazie przesyłanego co tydzień newslettera

brak okazji do ciągłego i regularnego zdobywania nowej wiedzy i kompetencji

nieograniczona

bezpłatnie

manager

7

tygodni

codzienna praca nad podniesieniem kompetencji managerskich na wyższy poziom

zagubienie skuteczności działania przez trwanie w nieoptymalnym systemie pracy

1

od 12000zł

lider

12

tygodni

praca na celach strategicznych i codzienne przekuwanie ich na działające wdrożenia oraz systemy kierowania i nadzoru 

zagubienie długofalowej perspektywy, poprzez zatracenie się w rozwiązywaniu przytłaczającej ilości codziennych problemów 

1

od 17000zł

firma

6

miesięcy

2 dni szkolenia grupowego & rozlicznie uczestników z wdrożenia rozwiązań

brak wspólnych standardów zarządzania przedsięwzięciami i osobami w organizacji

do 20

od 70000zł

WordPress Pricing Table Plugin
Top