Jak zawierać umowy cywilnoprawne, by nie były śmieciowymi?

https://www.youtube.com/watch?v=mMSgntSl_vI

Wpis gościnny, autor Piotr Milczarek:

W kilku słowach postaram się nakreślić jakie wyzwania stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorcami, gdy zatrudniają pracowników.

NETTO
Bardzo często zatrudniając pracowników – jako mali lub średni pracodawcy – pozostawiacie im wybór formy zatrudnienia. Dla nich najważniejsze jest jednak netto, jakie mogą zarobić z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło lub działalności gospodarczej. Dlatego warto zwrócić uwagę, że polskie prawo określa główne cechy, którymi powinny charakteryzować się te umowy – z czego wynika również czym powinny się różnić.

KODEKS PRACY, A KODEKS CYWILNY
W szczególności tylko pracownicy mogą otrzymywać polecenia służbowe a Kodeks pracy stanowi o miejscu pracy oraz czasie pracy.
Przepisy regulujące umowę zlecenia lub umowę o dzieło zawiera kodeks cywilny. Z praktyki wynika, że po kilku latach współpracy, gdy pracownicy zachorują, są przed emeryturą lub kobieta zajdzie w ciążę i okazuje się, że są w trudnej sytuacji wtedy pamięć ludzka jest zawodna. Pracownicy bardzo często twierdzą, że zostali zmuszeni do zawarcia umowy o dzieło lub działalności gospodarczej.

OSOBIŚCIE CZY POLECENIA?
Jeżeli dojdzie do sporu to Sąd Pracy będzie sprawdzał, czy praca była wykonywana osobiście, czy wykonawca musiał wykonywać polecenia służbowe, jak było ustalone miejsce i czas pracy. Jeżeli pracodawca przegra będzie płacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych, za kilka lat wstecz zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń pracowniczych.

Dlatego ustalcie wcześniej, jaką umowę możecie zaproponować i co najważniejsze – traktujcie ludzi fair. Organizujcie pracę w taki sposób, żeby zlecenie było zleceniem a dzieło dziełem.

Pamiętajcie, że tylko pracownicy są zobowiązani zobowiązani codziennie podpisywać listę obecności, wykonywać wszystkie wasze polecenia i pracować 8 godzin dziennie w miejscu przez Was wskazanym.

TAK JAK W UMOWIE
Jeżeli zlecacie komuś świadczenie usług jako prowadzącemu działalność gospodarczą to możecie wymagać od niego tego, co wpisaliście do umowy. Możecie go zobowiązać np., żeby przyjeżdżał raz w miesiącu na spotkanie robocze, ale poza tym zostawcie mu swobodę, co do czasu świadczenia usług – nie wymagajcie obecności pracy od 8.00 do 16.00, nie zmuszajcie do podpisywania listy obecności.
Oczywiście w umowie możecie zawrzeć np. czas reakcji na zgłoszenie.

Zwróćcie także uwagę, żeby nie dopuszczać do sytuacji, że kilka osób będzie wykonywało dokładnie tą samą pracę na podstawie różnych umów.
Informatyk może prowadzić działalność gospodarczą a Wy będzie go rozliczać z konkretnie wykonanych usług.

TRAKTUJ LUDZI I UMOWY FAIR
Podsumowując, to Wy musicie mieć wizję tego, gdzie chcecie być za 5 lat, Wy organizujecie pracę i określacie w jakiej formie prawnej dana osoba może z Wami współpracować.
Jeżeli dajecie wybór, przemyślcie to wcześniej. Jeżeli macie wątpliwości lub ponosicie duży koszt, rozważcie konsultacje z prawnikiem. Pamiętajcie o tym, że po kilku latach koszty błędów mogą się okazać bardzo wysokie.
Najważniejsze traktujcie ludzi fair i rozmawiajcie z nimi. To nie umowy cywilnoprawne są śmieciowe, ale bardzo często sposób ich stosowania.
PS. Powyższy tekst zawiera przykładowe opisy, ogólne sformułowania i nie stanowi porady prawnej.

Top