Jarosław Polak

„W nas samych bezpieczeństwa musimy szukać, naszą własną ręką je wykuwać”      W. Wordsworth

JAROSŁAW POLAK
były Funkcjonariusz Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych UOP, a następnie Wydziału Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej. Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Obecnie jako konsultant zajmuje się działaniami prewencyjnymi i szkoleniowymi związanymi z bezpieczeństwem, służy konsultacją i pomocą osobom publicznym, urzędom państwowym, przedsiębiorstwom, osobom prawnym i fizycznym, które mogą spodziewać się wymierzonych przeciwko nim lub ich pracownikom niebezpiecznych aktów przemocy. Z jego usług korzysta wiele osób bezradnych wobec przemocy. Prowadzi zaawansowane kursy oceny zagrożeń, zajmowania się takimi przypadkami i przewidywania aktów przemocy dla urzędów państwowych, dużych i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Prowadzi kursy w walce wręcz oraz wykorzystania jej do potrzeb taktycznych, przy zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców i ochronie VIP. Prowadzi szkolenia z policjantami pododdziałów antyterrorystycznych (Biuro Operacji Antyterrorystycznej, Sekcja Realizacji CBŚ KGP Zarząd Warszawa, Wydział Realizacyjny KSP). Współpracuje z instruktorami Zakładu Taktyki i Techniki Interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Top