Komentarze katolickie do Pisma Świętego

PDF: broszura_KKPS

Wspieram wydanie książki i poniżej przekazuję informacje od Wydawcy.
Pogodnie pozdrawiam,
Bernard Fruga

 

Komentarze katolickie do Pisma Świętego
Catholic Commentary on Sacred Scripture —
seria przygotowana pod redakcją Petera S. Williamsona, Mary Healy i Kevina Perrotty.

Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić najnowszy projekt Wydawnictwa W drodze i zaprosić Państwa do udziału w jego tworzeniu.
W Stanach Zjednoczonych od kilku lat znani i cenieni naukowcy pracują nad komentarzami katolickimi do Pisma Świętego, przeznaczonymi dla wiernych XXI wieku. Kolejne tomy obejmują opracowania poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Wydawnictwo W drodze, zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych publikacji, zamierza udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Komentarze katolickie do Pisma Świętego są odpowiedzią na potrzeby świeckich i duchownych pragnących dogłębnie studiować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną Kościoła, kultem i życiem codziennym. Słowem, to połączenie rzetelnej wiedzy naukowej na temat Biblii i żywej wiary.
Dlatego właśnie Komentarze stanowią bezcenne źródło, z którego mogą czerpać zarówno duszpasterze, jak i osoby szukające pomocy w pogłębionej lekturze Pisma. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat projektu, o którego wsparcie uprzejmie Państwa proszę.
Z poważaniem i modlitwą
Tomasz Grabowski OP
prezes Wydawnictwa

PDF: broszura_KKPS

Top