Jak się zabrać za zmianę? Analiza pola siły.

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7NUDFbzOg

W dzisiejszej jednominutówce wprowadzam w temat prostego i przydatnego narzędzia zarządzania zmianą. Nazywa się ją analizą pola siły lub analizą Kurta Lewina, od nazwiska twórcy tej metody.
Od tej analizy warto rozpocząć każdą poważną zmianę.

Zaczynasz od narysowania, na kartce lub komputerze, tabeli.

Siły WSPIERAJĄCE zmianę

Punktacja

Opis
zmiany

Siły
HAMUJĄCE zmianę

Punktacja

Suma punktów: Suma punktów:

Na  środku opisujesz charakter zmiany.Po lewej stronie wypisujesz wszystkie siły wspierające zmianę, jakie przychodzą Ci na myśl. Po prawej stronie wypisujesz wszystkie siły przeciwne zmianie.

Opisując siły za i przeciw zmianie, możesz zastosować następujące pytania pomocnicze:

 • Jakie korzyści wyniesie z tej zmiany Twoje przedsięwzięcie (lub organizacja)?
 • Kto jest za zmianą? Kto jest jej przeciwny? Dlaczego?
 • Na ile dokonanie zmiany przyjdzie łatwo i bez wysiłku?
 • Czy masz dość czasu i środków, by zmiana się dokonała?
 • Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
 • Na jakie inne przedsięwzięcia lub procesy wpłynie ta zmiana?
 • Jakie są czynniki ryzyka?

Oczywiście im więcej wysiłku (i współpracy innych osób) włożysz w przeprowadzenie analizy, tym poważniejszych wyników możesz oczekiwać.

Po wypisaniu sił, wyceniasz każdą z nich. Możesz użyć skali 5-punktowej, gdzie jedynką (1) oznaczasz słabe siły, a piątką (5) silne siły. Po zsumowaniu punktów masz przed sobą wstępną odpowiedź na pytanie czy podejmować zmianę.

Jeśli analiza miała pomóc Ci podjąć decyzję czy wprowadzać zmianę to jesteś właśnie na końcu swojego ćwiczenia.

Nieunikniona zmiana

Niekiedy nie chodzi o to, czy wprowadzić zmianę, ale jak ją wprowadzić. Jeśli zmiana jest nieunikniona i nie widzisz możliwości, by to zmienić to wtedy analiza pola siły jest pomocna w przeprowadzeniu zmiany.

Ćwiczenie wykonujesz tak samo jak opisano powyżej. Po zliczeniu punktacji może się okazać, że siły hamujące mają punktową przewagę nad siłami wspierającymi. Mimo to, najprawdopodobniej, jesteś zdecydowany wprowadzać zmianę.

Zatem czeka Cię kolejna runda. Punkt po punkcie zastanawiasz się nad siłami wspierającymi i wypisujesz co możesz zrobić, by mieć jeszcze więcej sił wspierających, a w konsekwencji więcej punktów po tej stronie równania.

Potrzebujesz też zarządzić siłami hamującymi. Twoim celem jest osłabienie sił hamujących, co wyrazi się niższą łączną punktacją tej grupy. Warto spojrzeć całościowo. Niektórych sił hamujących nie wyeliminujesz, ale możesz je osłabić. Np. w filmowym przykładzie „brak doświadczenia” miał siłę 3, a „obawy ludzi” 2. Poprzez zainwestowanie w przygotowania i szkolenia możesz obniżyć te siły. Wprawdzie podwyższy to „koszty wejścia” z 3 na 4, ale doprowadzisz do obniżenia do poziomu 1 „braku doświadczenia” oraz „obaw ludzi”. Czyli w sumie obniżasz łączną wartość sił hamujących z 9 na 7 punktów.

(Takie ćwiczenia warto zrobić na flip-charcie lub przy pomocy żółtych karteczek, by łatwiej znajdować kreatywne rozwiązania i dostrzegać związki między siłami.)

Dodatkowe informacje po angielsku i linki do wartościowych artykułów znajdziesz na: https://en.wikipedia.org/wiki/Force-field_analysis

Transkrypcja 1-minutowego Frugi #093

Jak się zabrać za zmianę? Wyobraź sobie, że zmiana to taki klocek, albo blok skalny, który chcemy przepchnąć w nowe miejsce.

No to narysujmy taki blok i napiszmy na nim, o jaką zmianę chodzi. Np.: „wejść na nowy rynek”.

Na blok działają rozmaite siły. Trwa walka pomiędzy nimi. Są siły, które prą ku zmianie:

 • nadzieja na wzrost przychodów
 • szansa na rozwój zespołu
 • poprawa wizerunku
 • dywersyfikacja przychodów

Są też siły hamujące zmianę:

 • koszty wejścia na rynek
 • brak naszego doświadczenia w tym sektorze
 • obawy ludzi
 • zakłócenia w dotychczasowej pracy

Wyceńmy każdą siłę. Słaba to 1, a mocna to 5. Podsumujmy punkty. Które siły przeważają? W naszym przypadku 11 do 9 dla sił wspierających zmianę. To niewielka przewaga.

Potrzeba planu i działań, by wzmocnić każdą z sił wspierających, oraz by osłabić, lub zneutralizować, siły hamujące.

Po takiej akcji przesuniemy blok skalny w nowe miejsce, czyli wprowadzimy zmianę w życie.

Teraz Twoja kolej. Narysuj blok, napisz co zmieniasz i zrób analizę sił.

Top