Root cause, czyli problem w biznesowych korzeniach

http://www.youtube.com/watch?v=HwsyWRKoafU

Jak na dobre rozwiązać każdy biznesowy problem? Kluczem jest odnalezienie „root cause”, czyli głównego źródła problemu. Dosłownie tłumacząc z angielskiego, chodzi o przyczynę leżąca w korzeniach.

To przywołuje obraz drzewa. Objawy problemów widać na liściach i gałęziach, ale zajmowanie się tym co widoczne na pierwszy rzut oka, to zwykle biznesowa „kosmetyka”, a nie trwałe załatwienie tematu. Na krótką metę, szczególnie w organizacjach, gdzie kierownictwo chce szybkiego zadowolenia udziałowców, takie „malowanie trawy” (a raczej „malowanie liści”) wygląda na racjonalne działania. Wprawdzie problem wróci – i to pewno ze zdwojoną siłą – ale obecni szefowie będą już wtedy daleko stąd.

Czytelnicy moich newsletterów to zasadniczo długodystansowcy, a tacy mają dość odwagi i determinacji, by stawić czoła prawdziwym wyzwaniom. Zaś one zwykle leżą pod powierzchnią, czyli w systemie korzennym. Zatem zamiast „malowaniem liści”, schodzimy do korzeni.

7s_fruga_sJako ilustrację dzisiejszej jednominutówki wykorzystałem model 7S McKinseya (http://en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_7S_Framework) wskazując na siedmiu kandydatów do „leczenia kanałowego”, gdy widzimy, że organizacja niedomaga.
Elementy „twarde”:
1. Strategia (strategy) – działania zamierzane oraz podejmowane w reakcji na zmiany zewnętrzne, cele ekonomiczne i społeczne organizacji, długoterminowa wizja działania organizacji: cele, sposoby działania i reguły zachowania się.
2. Struktura (structure) – formalna zależność pomiędzy częściami, z których składa się organizacja.
3. Procedury (systems) – sposoby postępowania wspierające strategię i wdrażające strukturę. Systemy finansowe, zasady zatrudnienia, oceny i awansu, systemy komunikowania.
Elementy „miękkie”:
4. Styl (style) – sposób postępowania członków organizacji we wzajemnych kontaktach, styl zarządzania.
5. Pracownicy (staffing) – podnoszenie świadomości kadry zarządzającej, zasady wprowadzania nowych pracowników, wsparcie kariery zawodowej pracowników.
6. Umiejętności (skills) – umiejętności całej organizacji i poszczególnych jej pracowników w zakresie realizacji zadań na zewnątrz i wewnątrz firmy oraz działania wspierające rozwój tych umiejętności.
7. Wspólne wartości (shared values) – podstawowe idee, wokół których rozwijana jest koncepcja biznesowa.
(powyższe tłumaczenie za polską wikipedią)

Oczywiście zdrowe korzenie są warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, dla trwałego wzrostu. Czasem najzdrowsze drzewo ulega huraganom, mroźnym zimom lub zabójczym toksynom. Dlatego do powyżej opisanego poszukiwania rozwiązań w „korzeniach”, warto dorzucić drugi wymiar i zapytać, czy mamy problem z drzewem (tj. z naszą organizacją), czy ze środowiskiem, w którym zdecydowaliśmy się działać. Przesadzanie drzew do innego otoczenia, podobnie jak przenoszenie biznesu na inny rynek, wiąże się z ryzykiem, ale niekiedy jest najrozsądniejszym wyjściem.

Reasumując, jeśli w przestaje być zielono (porównanie liści do banknotów jest tu na miejscu) to poszukajmy źródła problemów. Najczęściej pomysły na zmiany znajdziemy po dobrym obejrzeniu biznesowych korzeni. Warto też rzucić okiem na otoczenie, by odpowiedzieć zobaczyć czy mimo uleczenia, biznes ma szanse przeżycia tu, gdzie został zasadzony.

 

 

Top