3 pytania planowania strategicznego

http://youtu.be/eTCh_j_KJHs

Planowanie strategiczne z Paulem Gauguinem?

Aleksandra Glinka (Kuźniak) przerzuca pomost pomiędzy coachingiem i pracą warsztatową, a sztuką wydobywając z obrazu Gauguina 3 pytania planowania strategicznego.

Raz na jakiś czas urozmaicam moją blogową platformę udostępniając jej łamy na gościnne występy osobom, których filozofia działania jest bliska mojej. Staram się, by zarazem byli to profesjonaliści, którzy pracują innymi niż ja metodami. Dzięki temu poszerzam paletę możliwości, po które mogą sięgnąć widzowie 1-minutowego Frugi.

Aleksandra już po raz drugi (i nie ostatni) gości w tym miejscu. Prosiła, aby wraz z filmem przekazać Wam kilka zdań o „bohaterze drugiego planu” czyli o obrazie:

Alegoryczny obraz postimpresjonistyczny namalowany w latach 1897 – 1898, na Tahiti przez francuskiego artystę Paula Gauguina.

W 1891 roku Gauguin opuścił Francję przenosząc się na Tahiti. Poszukiwał prostego, prawdziwego życia nieujętego w ramy sztucznych konwenansów. Uważał, że obraz „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, stworzony w czasie osobistego kryzysu, jest jego największym dziełem, podsumowującym jego przemyślenia i poglądy. Z listów Gauguina dowiadujemy się, że powinniśmy „czytać” obraz od prawej do lewej, rozpoczynając od postaci śpiącego dziecka. Artysta napisał, że postacie rozmyślają nad pytaniami o ludzką egzystencję, danymi w samym tytule. Niebieskie bóstwo symbolizuje wszystko co jest poza naszym światem. Stara kobieta z lewej, bliska śmierci, zrezygnowana akceptuje swój los.

Gauguin_-_D'ou_venons-nous_Que_sommes-nous_Ou_allons-nous

Top