Jak przekonać załogę do realizacji wizji? Przetłumacz strategię na wartości

Mam dla Was niecodzienne rozwinięcie tematu. Dzielę się rozmową o tym jak i po co komunikować wartości w naszych przedsięwzięciach. Jest to zapis spotkania ze Sławomirem Śliwickim, którego znacie już z rozmowy o stawianiu celów.

Dla „czytających” publikuję tekst wywiadu http://bit.ly/wartosci , a na „słuchających” czeka plik mp3:  http://bit.ly/mp3wartosci

Rozmowa Bernarda Frugi ze Sławomirem Śliwickim, ekspertem zarządzania strategicznego:

Na planszach, stronach internetowych, e-mailach od wielu firm pojawiają się wartości. „Naszą wartością jest otwartość, współpraca, innowacyjność”. Czy to coś nowego? Nowa moda biznesowa? Czy narzędzie zarządzania? Na ten temat dzisiaj rozmawiam ze Sławkiem Śliwickim, specjalistą zarządzania strategicznego. Cześć Sławku.

– Cześć. Dzień dobry.

Co z tymi wartościami?

– No nie jest to moda. Jest to po prostu narzędzie, które wykorzystuje naturalny sposób funkcjonowania ludzi w grupach.

Czyli nowe narzędzie, bo się niedawno pojawiło?

– Nie, nie takie nowe. Od lat odkąd istnieją grupy ludzi, współpracujące ze sobą grupy ludzi, to narzędzie działało. Najczęściej takim nośnikiem wartości był lider, który określał zasady funkcjonowania w grupie; co można, co nie można; co jest postrzegane jako zachowanie właściwe, a co jest postrzegane jako zachowanie niewłaściwe. To narzędzie po prostu zostało wykorzystane przez współczesne firmy, korporacje do tego żeby lepiej, efektywniej, sprawniej zarządzać organizacją; zwłaszcza w sytuacji, gdy firma podejmuje nowe wyzwania.

Tak jest czyli nowy właściciel kupił firmę, w której pracowałem i postawił na czele firmy nowego prezesa, który mówi: „Teraz mamy trzy wartości: Simple, Open, Integrated. Mamy być prości, otwarci, współpracujący ponieważ tych cech, tych postaw brakowało w organizacji, a do mojej wizji dojdziemy z tymi postawami.”

– Świetny przykład zastosowania tego mechanizmu, gdzie wprowadzamy nową koncepcję firmy, nowy sposób funkcjonowania firmy i do tego, żeby ludzie mogli zrozumieć, jak mają funkcjonować informacja jest taka, musisz działać według pewnych zasad, i te zasady zostały zdefiniowane, określone, zakomunikowane. Dokładnie do tego służą te wszystkie plansze, maile, strony internetowe. Chodzi o to żeby był jasny przekaz według jakich zasad codzienne zachowanie nasze, firmowe zachowanie, w jaki sposób ci ludzie mają się zachowywać.

Czyli mówisz warto wartości wpisać w strategię. To co nam to daje? Jaka jest korzyść?

– Wartości warto wpisać w strategię ponieważ jest to element strategii. Jeżeli chcemy żeby nasza firma, która jest w tym miejscu, a znalazła się w innym miejscu, to robimy to z ludźmi. Jeżeli robimy to z ludźmi, to ludzie muszą rozumieć w jakich ramach zachowania funkcjonują i właśnie wartości to definiują.

Czyli integrują ludzi wokół celu?

– Tak, to jest jedyna rzecz, która w strategii jest w miarę stała. To znaczy wizja jest stała, ale mamy cele, mamy jakieś cele strategiczne, które chcemy osiągnąć, mamy różne działania. To jest tak, że nie ma jednej prostej ścieżki do osiągnięcia naszej wizji. My kluczymy. My w jakiś sposób robimy też błędy, popełniamy błędy. Wartości scalają nas jako zespół, określają ramy naszego zachowania, jakie zachowania są oczekiwane od nas, według jakich zasad mamy realizować cele, które sobie postawiliśmy.

Czyli wartości scalają zespół. Co jeszcze nam dają wartości?

– Przede wszystkim dają nam elastyczność w pojmowaniu tej rzeczywistości.

Czyli mamy jasność celu, ale elastyczność drogi dojścia do celu?

– Elastyczność drogi dojścia. Wartości poprzez ich takie ogólne zakreślenie pozwalają nam się odnaleźć w tym chaosie, który się dzieje w trakcie osiągania celów strategicznych, oraz skuteczność pewną, ponieważ trudno być skutecznym, gdy wszystko jest płynne i niepewne. Jeżeli nie wiemy, nie umiemy podjąć, bo mamy za mało informacji, a często jest taka sytuacja w działaniach strategicznych, wtedy wartości pozwalają nam podejmować tą decyzję. Podejmuję tą decyzję, bo uważam, że jest to zgodne z wartościami firmy i to jest w sytuacji, gdy brakuje już wszystkiego innego, to jest w miarę stała rzecz, która pozwala pracownikom się odnaleźć. Managerom, pracownikom się odnaleźć w sytuacji niepewności. Tak, że to jest bardzo ważny element strategii i działań strategicznych, ale też ważne dla grupy jako ludzi, których scala jako jedną spójną grupę. Bardzo ważny element scalający.

Czyli jako lider, jako przedsiębiorca, czy w biznesie, czy w przedsiębiorczości społecznej, zaczynam od postawienia punktu, do którego chcę dojść, czyli wizji. Potem tworząc strategię, w ramach strategii definiuję wartości, ponieważ dzięki tym wartością pociągnę ludzi do realizacji wizji?

– Pociągnę, ułatwię im zrozumienie czego się ode mnie oczekuje. Nie wszystkie cele i wizje są dokładnie zrozumiałe, to są nowe rzeczy więc wykraczają poza to co wiemy do dzisiaj; a wartości, sposób ich komunikowania, postawy, które się oczekuje są w miarę zrozumiałe, intuicyjnie zrozumiałe. Zwłaszcza jeżeli są poparte samym działaniem lidera.

Czyli mówisz, że określenie jakie postawy są postawami przejawiającymi wartości jest przetłumaczeniem wizji na język naszych pracowników?

– W jakiś sposób tak. Z założeniem tego powiązania między tym jak firma ma wyglądać jako firma na rynku, z tym jacy my będziemy, jacy my powinniśmy być żeby właśnie tą firmę stworzyć. Jak my, w naszym codziennym postępowaniu, według jakich zasad się kierować, żeby tą firmę stworzyć zgodnie z tą wizją jaką sobie ustaliliśmy.

Okej, czyli jako przedsiębiorca poza postawieniem sobie celu, czyli postawieniem sobie swojej wizji, tworzę strategię i w ramach strategii warto żebym pamiętał: mają się znaleźć wartości.

– Tak jest. Nie tylko je spisać ale też postępować z godnie z nimi.

Świetnie. Dziękuję!

– Dziękuję ślicznie.

Top